Contact person: Gongkai Lai
Address: Dong zuo 603, Ping shan min qi ke ji yuan 2 dong,
Nanshan District,
Shenzhen Guangdong
Phone: 0755-86136986
Email: Iptvlai@hotmail.com